SERVICII SI PRETURI
Prima inscriere apartament: - cu 1 camera (garsoniera) - de la 500 lei + taxa OCPI 120 lei - cu 2,3 camere - de la 600 lei + taxa OCPI 120 lei Prima inscriere teren cu/fara constructii  - de la 900 de lei + taxa OCPI 120 lei Actualizare date tehnice (adresa, categorie de folosinta, schimbare destinatie constructie, rectificare limita cadastrala, etc.) - de la 900 lei + taxa OCPI 60 lei / operatiune Intabulare constructie: - fara relevee interioare - de la 900 lei + taxa OCPI 60 lei + 0,05% din   valoarea construcției - cu relevee interioare - de la 1000 lei + taxa OCPI 60 lei + 0.05% din   valoarea construcției Alipiri/dezlipiri  - de la 400 lei / lot + taxa OCPI 60 lei / lot
cadastru buzau
ACASA     DESPRE NOI     SERVICII SI PRETURI     PORTOFOLIU LUCRARI     CONTACT
interior-design
Contact rapid:  0765 014 346   l   costachegeocad@gmail.com     Toate drepturile rezervate:  www.cadastrubuzau.ro
birou cadastru buzau carti funciare intabulare Buzau
CADASTRU CARTE FUNCIARA BUZAU
Relevee post executie 2D/relevee pentru proiectare - de la 2.5 lei/mp. Trasare limita cadastrala (intarusare) - de la 75 lei / punct Trasare axe constructie - de la 500 lei / trasare in functie de numarul de axe si de numarul de trasari Plan de situatie planimetric/ altimetric - de la 800 lei in functie de suprafata si de tema de proiectare (gradul de detaliere) Relevee de fatada – de la 350 lei / fatada Extras de carte funciara pentru informare – 50 lei Plan de incadrare in zona – 80 lei Obtinere duplicat documente din arhiva – 60 lei / document Extras de plan cadastral pe ortofotoplan – 40 lei